پولبَک

پولبک چیست؟
تحلیل تکنیکال
صالح

پولبَک (Pullback) چیست؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه زمان مطالعه:‌۴ دقیقه پولبَک (Pullback) چیست؟ پولبَک [معادل فارسی دقیق ندارد]عبارت است از یک مکث یا ریزش کوچک از سقف اخیر که در جریان یک

ادامه مطلب »