پند های معامله گری

انتقادپذیری در معامله گری
روانشناسی بازار
صالح

انتقاد پذیری در معامله گری

زمان مطالعه: ۳ دقیقه زمان مطالعه ۳ دقیقه معامله‌گران تازه کار و حتی با تجربه به شدت نیازمند درست بودن هستند و انتقادپذیری بسیار پایینی دارند. این تمایل ذاتی

ادامه مطلب »