مجله مارکتیکس marketix

وقتی شرایط سخت میشه

زمان مطالعه: < 1 دقیقه نگویید روز بدی داشتم، بگویید روز شخصیت سازی داشتم. بسیار مهم هست که در شرایط دشوار به مسیرمون ادامه بدیم. زیرنویس شده در مجله مارکتیکس

ادامه مطلب »
اشباع فروش
تحلیل تکنیکال
صالح

اشباع فروش چیست؟

زمان مطالعه: ۴ دقیقه زمان مطالعه: ۵ دقیقه اشباع فروش چیست؟ اصطلاح اشباع فروش به شرایطی گفته می‌شود که در آن یک دارایی در قیمت‌های پایین معامله شده و

ادامه مطلب »
اشباع خرید
تحلیل تکنیکال
صالح

منظور از اشباع خرید چیست؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه زمان مطالعه: ۳ دقیقه منظور از اشباع خرید چیست؟ اشباع خرید اصطلاحی است که بر اساس آن یک دارایی بالاتر از ارزش واقعی آن معامله

ادامه مطلب »
تغییر روند
تحلیل تکنیکال
صالح

تغییر روند (حرکت برگشتی) چیست؟

زمان مطالعه: ۴ دقیقه زمان مطالعه: ۵ دقیقه تغییر روند (حرکت برگشتی) چیست؟ تغییر روند( Reversal) عبارت است از تغییر جهت حرکت قیمت یک دارایی. تغییر روند هم در

ادامه مطلب »
غلبه بر فلج تحلیلی
روانشناسی بازار
صالح

جلوگیری و غلبه بر فلج تحلیلی

زمان مطالعه: ۲ دقیقه زمان مطالعه: ۳ دقیقه جلوگیری و غلبه بر فلج تحلیلیراه‌های زیادی برای جلوگیری و غلبه بر فلج تحلیلی وجود دارد. فاکتورهای زیادی در ایجاد این

ادامه مطلب »
فلج تحلیلی
روانشناسی بازار
صالح

فلج تحلیلی چیست؟

زمان مطالعه: ۲ دقیقه زمان مطالعه: ۲ دقیقه فلج تحلیلی چیست؟ فلج تحلیلی اصطلاحی است که در آن یک فرد یا گروه به خاطر تحلیل و یا تفکر بیش‌ازحد

ادامه مطلب »
پولبک چیست؟
تحلیل تکنیکال
صالح

پولبَک (Pullback) چیست؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه زمان مطالعه:‌۴ دقیقه پولبَک (Pullback) چیست؟ پولبَک [معادل فارسی دقیق ندارد]عبارت است از یک مکث یا ریزش کوچک از سقف اخیر که در جریان یک

ادامه مطلب »
شکست سطح
تحلیل تکنیکال
صالح

شکست سطح چیست؟

زمان مطالعه: ۴ دقیقه زمان مطالعه:‌ ۴ دقیقه شکست سطح چیست؟ شکست سطح وقتی رخ می‌دهد که در آن قیمت یک دارایی به بالای سطح مقاومت و یا به

ادامه مطلب »
روند
تحلیل تکنیکال
صالح

روند چیست؟

زمان مطالعه: ۴ دقیقه زمان مطالعه: ۴ دقیقه روند چیست؟ روند عبارت است از جهت کلی حرکت یک بازار یا دارایی. در تحلیل تکنیکال روندها با استفاده از خطوط

ادامه مطلب »