سوگیری تاییدی

تعصب در معامله گری
روانشناسی بازار
صالح

۶ رفتار غیر منطقی در بازار

زمان مطالعه: ۴ دقیقه زمان مطالعه:‌۵ دقیقه ۶ رفتار غیرمنطقی در بازار – سوگیری‌ های شناختی باید قبول کنیم که بزرگ‌ترین دشمن ما در معامله‌گری نه بازار است، و

ادامه مطلب »