ذهن ورای بازار

ضرر گریزی و ریسک گریزی در معامله گری
ذهن، ورای بازار
صالح

درک صحیح ریسک و زیان گریزی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه اگر درک درستی از ریسک و زیان گریزی داشته باشیم، در انجام معاملات بسیار موفق تر عمل خواهیم کرد. احساسات ما اغلب عامل اصلی اتخاذ

ادامه مطلب »
انتقادپذیری در معامله گری
روانشناسی بازار
صالح

انتقاد پذیری در معامله گری

زمان مطالعه: ۳ دقیقه زمان مطالعه ۳ دقیقه معامله‌گران تازه کار و حتی با تجربه به شدت نیازمند درست بودن هستند و انتقادپذیری بسیار پایینی دارند. این تمایل ذاتی

ادامه مطلب »