تعریف روند

روند
تحلیل تکنیکال
صالح

روند چیست؟

زمان مطالعه: ۴ دقیقه زمان مطالعه: ۴ دقیقه روند چیست؟ روند عبارت است از جهت کلی حرکت یک بازار یا دارایی. در تحلیل تکنیکال روندها با استفاده از خطوط

ادامه مطلب »