اصول معامله گری حرفه ای

معامله گری در اوج
ذهن، ورای بازار
صالح

معامله گری در اوج

زمان مطالعه: ۳ دقیقه معامله‌گران حرفه‌ای از تجربه‌ای با عنوان معامله گری در اوج می‌گویند. زمان‌هایی که در حس اوج معامله‌گری خود بوده و عملکرد عالی داشتند. نام‌های مختلفی

ادامه مطلب »
انتقادپذیری در معامله گری
روانشناسی بازار
صالح

انتقاد پذیری در معامله گری

زمان مطالعه: ۳ دقیقه زمان مطالعه ۳ دقیقه معامله‌گران تازه کار و حتی با تجربه به شدت نیازمند درست بودن هستند و انتقادپذیری بسیار پایینی دارند. این تمایل ذاتی

ادامه مطلب »