اثر اجماع کاذب چیست؟

اثر اجماع کاذب
روانشناسی بازار
صالح

اثر اجماع کاذب چیست؟

زمان مطالعه: ۳ دقیقه اثر اجماع کاذب چیست؟ تصور کنید که اگر بخواهید سهام اپل را بخرید، چه تعداد از سرمایه‌گذاران دیگر با تصمیم شما هم‌رای خواهند بود؟  وقتی

ادامه مطلب »