Tooltips

شاخص‌بندی (Indexation)

شاخص‌بندی روشی برای تنظیم هزینه‌ها با استفاده از یک شاخص قیمت است تا قدرت خرید مردم پس از تورم حفظ شود. به زبان ساده‌تر در

ادامه مطلب »

لباس جدید پادشاه

لباس جدید پادشاه  داستان کوتاهی اثر نویسندهٔ دانمارکی هانس کریستین اندرسن است. داستان دربارهٔ دو جامه‌دوز است که به امپراتور قول یک لباس جدید را

ادامه مطلب »